• A

Głosowanie zakończone. Dziękujemy za oddanie głosów. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 października 2018 r.