• A

Planowane


Harmonogram planowanych konsultacji społecznych w 2020 r. *

TEMAT KONSULTACJI

PLANOWANY TERMIN

WYDZIAŁ PROWADZĄCY

Nowe zasady Budżetu Obywatelskiego

I-II kwartał 2020 r.

Biuro Komunikacji
i Dialogu Obywatelskiego

Olsztyński Budżet Obywatelski – VII edycja

2020 r.

Biuro Komunikacji
i Dialogu Obywatelskiego

„Program Zatorze”

III – IV kwartał 2020 r.

Wydział Urbanistyki
i Architektury

Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2020

III – IV kwartał 2020 r.

Wydział Strategii
i Funduszy Europejskich

Aktualizacja Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

III – IV kwartał 2020 r.

Wydział Strategii
i Funduszy Europejskich

Program współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

III – IV kwartał 2020 r.

Biuro Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych

Wieloletni Program współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi

III – IV kwartał 2020 r.

Biuro Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych

*stan na dzień 1 luty 2020 r.