• A

Planowane


Harmonogram planowanych konsultacji społecznych w 2018 r. *
TEMAT KONSULTACJI PLANOWANY TERMIN WYDZIAŁ PROWADZĄCY
Nowe zasady Budżetu Obywatelskiego IV kwartał 2018 r. Biuro Komunikacji
i Dialogu Obywatelskiego
Olsztyński Budżet Obywatelski – VI edycja 2018 r. Biuro Komunikacji
i Dialogu Obywatelskiego
„Program Zatorze” 2018 r. Wydział Urbanistyki
i Architektury
W sprawie zmiany Uchwały nr LVII/651/01 dotyczącej trybu postępowania
o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Olsztyna
II kwartał 2018 r. Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych
W sprawach potrzeb senioralnych 2018 r. Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi III – IV kwartał 2018 r. Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

*stan na dzień 1 marca 2018 r.