• A

Planowane


Harmonogram planowanych konsultacji społecznych w 2019 r. *
TEMAT KONSULTACJI PLANOWANY TERMIN WYDZIAŁ PROWADZĄCY
Nowe zasady Budżetu Obywatelskiego I-II kwartał 2019 r. Biuro Komunikacji
i Dialogu Obywatelskiego
Olsztyński Budżet Obywatelski – VII edycja 2019 r. Biuro Komunikacji
i Dialogu Obywatelskiego
„Program Zatorze” 2019 r./2020r. Wydział Urbanistyki
i Architektury
W sprawie realizacji Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 2019 r. Wydział Strategii
i Funduszy Europejskich
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi III – IV kwartał 2019 r. Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

*stan na dzień 1 marca 2019 r.