• A

Spotkania


Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Olsztynie zaprasza na spotkanie informacyjne na temat pro­cedowanego „Miejsco­wego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 125-126/3, 125-127/2 i 125-3005/5 w Olsztynie przy ul. Wincentego Witosa, w sąsiedztwie ulic Bajkowej oraz Jasia i Małgosi". 

Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2018 r. o godz. 12ºº w pomieszczeniu stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Herdera 3 w Olsztynie.