Harmonogram konsultacji społecznych w 2021 r.

1. 26 kwietnia 2021 r. – 25 czerwca 2021 r.

Opracowanie projektu „Standardów gospodarowania zielenią na terenie Olsztyna” - Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Środowiska, Zarząd Dróg Zieleni i Transportu, Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego.

2. 01 maja 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Olsztyński Budżet Obywatelski OBO 2022 – Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego

3. III – IV kwartał 2021 r.

Nowe zasady Budżetu Obywatelskiego - Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego

4. IV kwartał 2021 r.

„Program Zatorze” - Wydział Urbanistyki i Architektury 

5. III – IV kwartał 2021 r.

Strategia Rozwoju MiastaOlsztyn 2030 + - Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

6. III – IV kwartał 2021 r.

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna - Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

7. IV kwartał 2021 r.

Aktualizacja Planu Mobilności MOF Olsztyna do 2025 roku - Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 

8. III – IV kwartał 2021 r.

Program współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 - Biuro Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych

9. IV kwartał 2021 r.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Olsztyna do 2030 roku - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej