Zakończone

1. I-III kwartał 2022 r.

Projekt Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+ (II etap) - Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

2. I-II kwartał 2022 r.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Olsztyna (II etap) - Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

3. I-II kwartał 2022 r.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dn.9.11.2015 r. o rewitalizacji - Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna