Raport

Przedstawiamy raport z przebiegu konsultacji społecznych. 

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna