• A

Analiza lokalizacji parkingów P&R - 2 ETAP


Prezydent Olsztyna zaprasza Mieszkańców do udziału w dalszej części konsultacji społecznych, które dotyczą poznania opinii o dokumencie zawierającym analizę możliwości lokalizacji parkingów. Dokument został wypracowany na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna (obejmującym obszar Olsztyna oraz Gmin Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda) w dniach 23 października – 16 listopada 2018 roku, wyników badań ankietowych uzyskanych w formie papierowej i elektronicznej oraz wiedzy eksperckiej.

Poniżej przedstawiamy zestawienie rekomendowanych przez ekspertów lokalizacji parkingów wraz
z ich hierarchizacją. Zachęcamy do wyrażania swoich opinii pisząc na adres konsultacje@lpw-consulting.pl.

W związku z konsultacjami odbędzie się również spotkanie konsultacyjne, którego celem jest poznanie Państwa opinii o dokumencie. Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2018 roku o godz. 17:00 w sali 219 Urzędu Miasta Olsztyna.

Wszelkie pytania związane z konsultacjami proszę kierować na adres konsultacje@lpw-consulting.pl.

 

Do pobrania:

- Zarządzenie Prezydenta Olsztyna nr 533

- Zestawienie rekomendowanych lokalizacji parkingów wraz z ich hierarchizacją

- Zestawienie odrzuconych lokalizacji

- Analiza możliwości lokalizacji parkingów P+R w Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym (MOF Olsztyna)

- Proponowana lokalizacja parkingów P+R na obszarze MOF Olsztyna

- Proponowana lokalizacja parkingów P+R w granicach miasta Olsztyna

- Sprawozdania ze spotkań konsultacyjnych

- Wyniki ankiet konsultacyjnych