• A

Analiza wykorzystania w transporcie publicznym pojazdów zeroemisyjnych oraz wdrożenia stref czystego transportu


Prezydent Olsztyna zaprasza Mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wykorzystania w transporcie publicznym pojazdów zeroemisyjnych oraz stref czystego transportu. Konsultacje dotyczą dokumentu przygotowanego dla Gminy Olsztyn „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych wraz z analizą ustanowienia stref czystego transportu”, opracowanego zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2018 poz.317).

Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców z opracowaniem oraz zebranie uwag i opinii. Uwagi i opinie prosimy składać w wersji elektronicznej na adres olsztyn@audytel.pl. Termin składania opinii i uwag upływa 4 grudnia 2018r.

W związku z konsultacjami odbędzie się również spotkanie otwarte. którego celem jest poznanie Państwa szczegółowych opinii w zakresie przygotowanej analizy. Spotkanie odbędzie się 3 grudnia 2018r. o godz. 17:00 w Urzędzie Miasta Olsztyna, Pl.Jana Pawła II 1, sala nr 119.

Do pobrania :

- Zarządzenie Prezydenta Olsztyna nr 527

- DOKUMENT „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych wraz z analizą ustanowienia stref czystego transportu”

- Prezentacja ze spotkania w dniu 3.12.2018 r.

- Raport z konsultacji