• A

Hala Sportowo-Widowiskowa


Opis projektu

W związku z planowaną budową w Olsztynie Hali Sportowo-Widowiskowej, konsultanci firmy doradczej przeprowadzili analizę trzech potencjalnych lokalizacji Hali:

  1. Teren sąsiadujący z terenem Hali Urania, właściciel terenu: Gmina Olsztyn,
  2. Teren przy ulicy Warszawskiej (na terenie byłych koszar wojskowych), właściciel terenu: UWM,
  3. Teren przy ulicy Kalinowskiego, właściciel terenu: Gmina Olsztyn i UWM.

Na podstawie przeprowadzonych analiz konsultacji zarekomendowali Miastu Olsztyn:

  • lokalizację Hali w sąsiedztwie obecnie istniejącego obiektu Hali Urania przy Al. Piłsudskiego – ze względu na przejrzyste kwestie własności nieruchomości, dobre warunki gruntowe oraz potencjalny efekt synergii z obecnie istniejącą halą. Będące przedmiotem analiz dwie inne lokalizacje, t.j. teren koszar przy ul. Warszawskiej oraz teren u zbiegu ulic Kalinowskiego i Warszawskiej okazały się mało korzystne, głównie z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe,
  • planowaną wielkość obiektu: ok. 5 600 miejsc siedzących na trybunach. Taka pojemność Hali powinna zaspokoić popyt generowany przez mieszkańców Miasta oraz czołowe kluby sportowe AZS UWM i Traveland na sport oraz na imprezy rozrywkowe,
  • dodatkowe funkcje obiektu – ze względów ekonomicznych Hala powinna oferować bogaty program usług wspierających (gastronomia, loże, miejsca VIP), zgodnie z najnowszymi trendami w zakresie funkcjonowania podobnych obiektów w Europie i na świecie,
  • wariant realizacji Hali Sportowo-Widowiskowej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w trybie Prawa zamówień publicznych,
  • podjęcie działań zmierzających do pozyskania środków z Ministerstwa Sportu (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) oraz środków UE, pozostających w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego.

Aktualnie Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyn prowadzi prace związane z przygotowaniem postępowania na opracowanie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego(zgodnie z zaleceniami wynikającymi ze wstępnego ramowego programu funkcjonalno-użytkowego sporządzonego w ramach analiz), wizualizacji oraz świadczenie usług doradztwa technicznego, finansowego i prawnego przy realizacji Przedsięwzięcia.
Ponieważ sprawa lokalizacji hali nie jest zamknięta, w ramach planowanego zamówienia zostaną przeprowadzone również analizy związane z dostępnością komunikacyjną każdej z nieruchomości oraz możliwością zapewnienia miejsc parkingowych (dla wszystkich trzech lokalizacji).
Równocześnie Gmina Olsztyn zwróciła się do Ministerstwa Sportu i Turystyki z prośbą o ujęcie zadania w wieloletnim programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, co umożliwi pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej).

 

Pliki do pobrania

 

Galerie zdjęciowe

wizualizacje