• A

Modernizacja ulicy Partyzantów


10 czerwca 2013 r. Prezydent Olsztyna podpisał Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie „Modernizacji ulicy Partyzantów”.
Ponownie pytamy Państwa o to w jakim stopniu i w jakim zakresie powinna być modernizowana ulica Partyzantów. Poprzednie, zaprezentowane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów koncepcje przebudowy tej ulicy spotkała się z szeroką dyskusją, nawet po zakończeniu konsultacji. 
Konsultacje zostaną przeprowadzone we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Organizatorzy chcą dotrzeć do jak najszerszego grona osób zainteresowanych tematem, do użytkowników tej ulicy – pieszych, kierowców, mieszkańców, a także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Konsultacje będą przeprowadzane głównie w formach warsztatowych.