• A

Olsztyński Budżet Obywatelski 2014


Opis

W tym roku wspólnie zdecydujemy na co przeznaczyć 3 miliony 300 tysięcy z budżetu miasta na 2015 r.

Nowością jest obniżenie wieku czynnie biorących udział w decydowaniu – od 15 roku życia i wprowadzenie możliwości głosowania przez Internet.

Składanie wniosków i głosowanie nad propozycjami mieszkańców będzie się odbywało w drodze konsultacji społecznych, które zgodnie z zarządzeniem prezydenta rozpoczną się 5 maja 2014 r. i potrwają do 15 października 2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji w sprawie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego dostępne są  na stronie www.obo.olsztyn.eu


W ramach II edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego zostały złożone 193 wnioski.
W tym: projekty  ogólnomiejskie 46, projekty osiedlowe 147.
4 projekty były przesłane pocztą, a 5 poprzez platformę epuap.

Projekty zostaną teraz sprawdzone przez właściwe ze względu na rodzaj zadania komórki organizacyjne Urzędu Miasta Olsztyna pod względem formalnym tj.: co do zgodności projektu z prawem; jego położenia na gruntach gminy; zgodności z planami zagospodarowania i dokumentami planistycznymi; kosztów rzeczywistych oraz ewentualnych kosztów generowanych przez projekt w kolejnych latach.
Następnie będą zaopiniowane przez Zespół Koordynujący, w którego skład wchodzi: 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta, oraz wybranych w drodze losowania spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów i kandydatek: 2 Radnych Rady Miasta Olsztyna, 2 przedstawicieli Rad Osiedli, 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych
i 2 mieszkańców Olsztyna.

Biuro Dialogu Obywatelskiego

 

Do pobrania: