• A

Organizacja sprzedaży alkoholu w mieście Olsztyn


Dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych, których przedmiotem był zamiar wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach na terenie miasta Olsztyna w godzinach nocnych poprzez umieszczenie takiego zapisu w treści projektu uchwały Rady Miasta Olsztyna o numerze: roboczym 963/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Olsztyna, a w szczególności na temat sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.

 

Przedstawiamy Państwu katalog materiałów, które mogą być pomocne w wyrażaniu opinii. Zapraszamy także do wypełnienia ankiety.

Będzie nam miło, jeśli zechcą Państwo zabrać głos w formie opinii na forum Platformy Konsultacji Społecznych. Każda wypowiedź jest istotna i ważna.

Konsultacje odbywają się w dniach 05-20 lipca 2018 r.

Do pobrania:

Linki: