• A

Park Centralny


Opis

Park Centralny o powierzchni 12,87 ha stanowi obecnie nieestetyczne, nieatrakcyjne miejsce w ścisłym centrum miasta, na terenie stanowiącym zaplecze centrum handlowo – usługowego, lokalizacji urzędów i innych instytucji administracji publicznej masowo odwiedzanych przez mieszkańców i przyjezdnych. Nieatrakcyjność tych obszarów w centrum miasta prowadzi do spadku atrakcyjności turystycznej Olsztyna.
Planowany Park Centralny o powierzchni ok. 12 ha. położony jest w centralnej części miasta Olsztyna, wzdłuż rzeki Łyny. Ograniczony jest ulicami: 22 Stycznia, E.P later, T. Kosciuszki, Niepodległości, R. Knosały oraz S. Pieniężnego. Wg wstępnej koncepcji elementami obligatoryjnymi parku będą: dominujący plac centralny, zespoły sanitarne, bulwar spacerowy, kładki piesze nad rzeką oraz place rekreacyjne. Koncepcja ta dopuszcza również budowę przystani kajaków i łódek, lodowisko sezonowe oraz amfiteatr.
Rewitalizacja terenu leżącego w centrum miasta przyczyni się do rozszerzenia oferty rekreacyjno-wypoczynkowej miasta oraz poprawy jakości życia w mieście, dzięki utworzeniu nowych terenów miejskiej zieleni.
Koncepcja Parku Centralnego daje możliwość unikalnego zaaranżowania przestrzeni publicznej
w połączeniu z rzeką Łyną. Podkreśla najważniejszą przestrzeń w parku - Plac Centralny, zaprojektowany w formie pomostu na planie koła z nawierzchnią drewnianą, z otworami na drzewa istniejące oraz projektowane skupiska roślin wodnych i przywodnych. Na placu zaplanowano lokalizację amfiteatru wraz z zadaszoną sceną pływającą, dookoła której rozpięto półokrągły pomost, będący domknięciem kompozycyjnym całej tej przestrzeni. Plac Centralny integralnie związany jest z projektowanym, niewielkim rozlewiskiem wody, powstałym poprzez poszerzenie fragmentu koryta rzeki Łyny. Na wewnętrznym akwenie, pomiędzy półokrągłym pomostem pływającym, a amfiteatrem zaprojektowano fontannę w formie równomiernie, po łuku ulokowanych dynamicznych dysz. Przy każdej dyszy osadzone są reflektory diodowe, oświetlające wytryskujący strumień wody. Wszystkie dysze w połączeniu z reflektorami mogą tworzyć różnego rodzaju animacje „woda-światło”.

W parku można wyróżnić kilka podstawowych stref:

  • Strefa nadrzeczna
  • Strefa rekreacji spokojnej – kontemplacyjnej
  • Strefa centralna parku – Plac Centralny
  • Strefa historyczna
  • Strefa sportów i rekreacji czynnej

Koncepcję przygotował zespół autorski: Rafał Jacaszek, Grzegorz Porębski, Katarzyna Olszak, Maciej Jacaszek, Bartosz Zamorski
Nie jest to ostateczny projekt wykonawczy parku, a jedynie pewna wskazówka dla przyszłego wykonawcy, który ma tworzyć go w formule "zaprojektuj i wybuduj".

 

Pliki do pobrania

Galerie zdjęciowe

Park Centralny