• A

Program estetyzacji Olsztyna


Opis

Program estetyzacji przestrzeni publicznej to kompleksowy program mający na celu uporządkowanie scharmonizowanie przestrzeni publicznej, a przez to poprawę jej jakości. Program diagnozuje stan obecny estetyki miasta oraz metod jej zarządzania, a także wskazuje konkretne narzędzia i metody jakich należy użyć by ten stan poprawić. Wg założeń programu estetyzacja ma postępować sukcesywnie w ramach bieżącego zarządzania wyposażeniem miasta, w ramach nowych inwestycji. W skład programu wchodzą projekty uchwałodawcze - wytyczne w różnych zakresach:

  • System informacji miejskiej - określa oznakowanie miasta
  • Strategia meblowania - to wytyczne dla małej architektury
  • System umieszczania reklam, wraz z katalogiem nośników reklamowych - to regulacje dotyczące reklamy zewnętrznej
  • Wytyczne wyposażenia komunikacji miejskiej, skupiają się na detalach związanych z transportem publicznym
  • System identyfikacji wizualnej Olsztyna stosowany w przestrzeni miejskiej.

 

Pliki do pobrania

Galerie zdjęciowe

Program estetyzacji