• A

Program ochrony środowiska


Opis

Przedstawiamy Państwu projekt opracowania p.n. "Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018r." wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko do Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyn na lata 2011-2014 z perspektywą 2018 roku".
Są to projekty dokumentów planowania strategicznego, dotyczą stanu ochrony środowiska w mieście, wyrażają cele i kierunki polityki ekologicznej samorządu Olsztyna i określają działania oraz ich hierarchię celem poprawy stanu środowiska. Powyższe projekty były konsultowane na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 113 z dnia 23 maja 2011r.
Sam program nie jest dokumentem stanowiącym, ingerującym w uprawnienia poszczególnych jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów użytkujących środowisko. Należy jednak oczekiwać, że poszczególne jego wytyczne i postanowienia będą uwzględniane w planach szczegółowych i działaniach inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska.

 

Pliki do pobrania