• A

Program Współpracy na 2020 rok


Prezydent Olsztyna zaprasza Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących uchwalenia Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.
Propozycje zadań do Programu można składać w formie elektronicznej na adres ngo@olsztyn.eu,  lub bezpośrednio w Wydziale Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych, ul. Knosały 3/5 lub w kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna do dnia 6 grudnia 2019 r.

Zarządzenie w sprawie konsultacji

Projekt Programu na rok 2020