• A

Program współpracy z NGO w 2015


Opis

W związku z rozpoczęciem prac nad Programem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach, które mają na celu wypracowanie założeń do dokumentu. Warsztaty odbędą się w dniu 26. maja 2014r. w godz. 16.30 - 19.00 w centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. T. Szewczenki 1.
Jednocześnie zachęcamy do składania propozycji zadań do Programu na rok 2015 w formie elektronicznej lub papierowej poprzez załączony formularz zgłoszeniowy.
Propozycje można składać na adres  ngo@olsztyn.eu,  w Biurze Dialogu Obywatelskiego ul. Knosały 3/5 lub w kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna do dnia 10 czerwca 2014r.

 

Tu możesz pobrać formularz zgłoszeniowy

http://www.konsultacje.olsztyn.eu/forum/24-sprawy-spoleczne/5710-program-wspolpracy-z-org-pozarzadowymi-na-2015