• A

Propozycja nowej nazwy dla ul. Obiegowej


Opis

Prezydent Olsztyna postanowił o przeprowadzeniu na wniosek Samorządowej Rady Osiedla „Kormoran”, konsultacji społecznych na temat ‘Wyłonienia propozycji nadania nowej nazwy dla projektowanej ulicy Obiegowej” .

Do Urzędu Miasta Olsztyna wpłynęły dwie propozycje w sprawie nadania imienia realizowanej w ramach projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” ulicy o roboczej nazwie Obiegowa.

Zaznaczamy, że nadawane w Olsztynie nazwy muszą spełniać zapisy Uchwały Nr LXVII/812/10 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 października 2010 roku w sprawie ustalenia zasad nadawania nazw ulicom, placom, parkom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym położonym na terenie Miasta Olsztyna.

Pierwsza z propozycji dotyczy nadania tej ulicy imienia Mariana Bublewicza, a druga imienia Zbigniewa Religi.

W celu poznania opinii mieszkańców Olsztyna, Prezydent Piotr Grzymowicz przychylił się do wniosku Samorządowej Rady Osiedla „Kormoran” i postanowił,   że konsultacje społeczne przeprowadzone będą w następujących formach:

1) zamieszczenia zagadnień na portalu www.konsultacje.olsztyn.eu

2) przeprowadzenie ankiety on-line,

3) zebranie opinii o proponowanych nazwach od Rad Osiedla przez które 

przebiega powstająca droga.

 

Tu wyrazisz swoją opinię:

http://www.ankietyonline.pl/survey.phpid=SurveyPage&survey=d5c41b8a2a1713&page=0