• A

Przebudowa ulicy Artyleryjskiej


Opis projektu

Projekt "Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów-Wojska Polskiego" to jedno z zadań realizowanych przez miasto Olsztyn, zmierzających do osiągnięcia zadowalającego poziomu stanu infrastruktury technicznej, zapewnienia bezpieczeństwa transportu oraz poprawy dostępności do sieci dróg krajowych i ekspresowych.
Ulica Artyleryjska wraz z ulicami Sielską, Schumana i Al. Wojska Polskiego będą pełniły funkcję obwodnicy miejskiej zlokalizowanej w całości na terenie miasta. Nowa ulica Artyleryjska przebiegiem będzie się różniła od wykorzystywanej przez dziesiątki lat trasy łączącej Zatorze z zachodnimi dzielnicami miasta. Od miejsca, gdzie obecnie znajduje się zakręt ulica będzie biegła wzdłuż nasypu kolejowego a nad Łyną zbudowany zostanie nowy most. Ulica włączy się w Aleję Wojska Polskiego przy cmentarzu św. Jakuba. Ponieważ właśnie w tym miejscu Al. Wojska Polskiego przechodzi nad torami na południową stronę torów, planuje się także budowę nowego wiaduktu kolejowego i przebudowę Al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy wiaduktem a skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską. Zmodernizowane zostanie również skrzyżowanie z ul. Dąbrowskiego. W tych miejscach pojawią się sygnalizatory świetlne. Ulica będzie miała dwie jezdnie o szerokości 7 metrów każda przedzielone przynajmniej 2,5 metrowym pasem. Zaprojektowano pięć zatok autobusowych, tak aby w przyszłości Artyleryjska mogła być wykorzystana przez komunikację miejską. Zostaną wybudowane nowoczesne ścieżki rowerowe i tunel dla pieszych. W wyznaczonych miejscach pojawią się wysokie od 2,5 m do 4 m ekrany dźwiękoszczelne. Wzdłuż nowej ulicy zasadzonych zostanie około 300 drzew i 6.000 krzewów. Wszystkie zastosowane rozwiązania techniczne i materiałowe przyjęto zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zaprojektowane zostały materiały o dużej trwałości , odporne na zniekształcenia a jednocześnie łatwe w montażu. Konstrukcja nawierzchni zarówno asfaltowych jak i z kostki betonowej zapewnia trwałość inwestycji. Projekt zakłada uzbrojenie terenu we wszystkie niezbędne sieci. Dotyczy to kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych, energetycznych, teletechnicznych i oświetlenia drogowego.

Dokumentacja

 1. Koncepcja techniczno-ekonomiczna przebudowy ulicy Artyleryjskiej wykonana przez Biuro Projektów „PROMOST” z Wrocławia. Dokumentację przekazano w grudniu 2005 roku, posłużyła ona do wstępnej wyceny kosztów zadania inwestycyjnego oraz do opracowania Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Olsztyna – ul. Artyleryjska - Koszary.
 2. Dokumentacja projektowa budowy nowych wiaduktów nad koleją wraz z przebudową odcinka ulicy Partyzantów do skrzyżowania z ulicą 1. Maja, wykonana przez Biuro Projektów "PROMOST" z Wrocławia.
 3. Dokumentacja Projektowa ogrodzenia zabytkowego cmentarza świętego Jakuba wykonana przez Biuro Projektów NOW-EKO Sp. z o.o. z Olsztyna
 4. Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Artyleryjskiej wykonana przez Oddział w Gdańsku Firmy Konsultingowej „Scott Wilson” Ltd Spółka z o.o.
 5. Opracowane przez „Scott Wilson” Ltd Spółka z o.o. skoordynowanie i ujednolicenie dokumentacji projektowej „Budowa nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów – Wojska Polskiego” wraz z kosztorysami inwestorskimi do uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji drogowej z kwietnia 2009 roku.

Opis inwestycji

Przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych robót budowlanych:

 • wykonanie rozbiórek obiektów kolidujących z planowaną inwestycją,
 • wykonanie koniecznych rozbiórek nawierzchni drogowych,
 • budowę nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych,
 • budowę mostu nad rzeką Łyną
 • budowę wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów - Wojska Polskiego,
 • budowę tunelów pod ulicą Artyleryjską,
 • budowę tunelu do ul. Jagiełły,
 • budowę murów oporowych,
 • budowę ekranów akustycznych,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • wykonanie zieleni izolacyjnej,
 • przebudowę sieci infrastruktury technicznej, kolidującej z projektowaną drogą (m.in. sieci wodociągowe, gazowe, ciepłownicze, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne - w tym także należące i zarządzane przez PKP).
 • zabytkowe ogrodzenie cmentarza św. Jakuba.
 • Prace dotyczące wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulic Partyzantów - Wojska Polskiego będą polegać na rozbiórce istniejącego obiektu i budowie w tej samej lokalizacji dwóch przęseł nowego wiaduktu wraz z dojazdami umożliwiającymi nieprzerwaną eksploatację obiektu. Od strony północnej dojazd do wiaduktu powiązany będzie z aleją Wojska Polskiego, natomiast od strony południowej powiązany będzie ze skrzyżowaniem ulicy Partyzantów i ulicy 1-ego Maja.

Podstawowe parametry wiaduktu:

 • szerokość całkowita obiektu: 27.23m,
 • długość całkowita wiaduktu: 40.00m,

Część drogowa projektu obejmuje:

 • budowę nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej na odcinku od ronda ulic Schumana/Bałtycka do ulicy Żeromskiego na długości ok. 1,7 km
 • przebudowę ulicy Dąbrowskiego na długości ok. 246 m,
 • budowę łącznika ulic Artyleryjska/Dąbrowskiego długości ok. 254 m,
 • przebudowę pozostałych ulic na skrzyżowaniach z ulicą Artyleryjską o łącznej długości ok. 0.95 km,
 • łącznik ul. Artyleryjska – most Świętej Barbary.

Podstawowe parametry dróg.

 • dla ulicy Artyleryjskiej:
  • klasa drogi G 2/2,
  • szerokość jezdni 2x7,0m,
  • szerokość pasa dzielącego min. 2,5m,
  • kategoria ruchu KR 5,
 • dla ulicy Dąbrowskiego:
  • klasa drogi L 1/2,
  • szerokość jezdni 7,0m,
  • kategoria ruchu KR 3,
 • dla łącznika Artyleryjska – Dąbrowskiego:
  • klasa drogi L 1/2,
  • szerokość jezdni 6.0m,
  • kategoria ruchu KR 3,
 • dla pozostałych projektowanych odcinków ulic:
  • klasa drogi L 1/2,
  • szerokość jezdni 6,0m,
  • kategoria ruchu KR 3.

 

czat.olsztyn.eu

Pliki do pobrania

Multimedia audio, video