• A

Przedłużenie ulicy Głowackiego


Opis

Zadanie „Budowa drogi dojazdowej do Nowej Siedziby Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie - przedłużenie ulicy Głowackiego” polega na przedłużeniu ulicy Głowackiego jako dojazdu do nowej siedziby Warmińsko - Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. 
Budowany odcinek ulicy ma na celu obsługę obszaru w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kołobrzeskiej, w którym znajdują się w budynki mieszkalne, budynki administracyjno-biurowe, pawilony oraz zapewnienie dojazdu do zespołu garażowego i parkingu przy Szkole Muzycznej. 
Celem nadrzędnym budowanego odcinka ulicy jest prawidłową obsługa komunikacyjna, kołowa i piesza gmachu filharmonii od strony frontowej. Zaprojektowane rozwiązania zapewniają dojście podjazd pod gmach filharmonii, a także dojazd do podziemnego parkingu pod gmachem filharmonii, stanowiska postojowe dla autokarów oraz obsługę komunikacyjną przyległych do ulicy obiektów. W projekcie zastosowano rozwiązanie małego ronda o promieniu do zawracania podjeżdżających pod filharmonią pojazdów. Dodatkowo wykonana zostaną wykonane pasy wyłączenia na skrzyżowaniu z ul. Kołobrzeska poprzez poszerzenie jezdni. 
Planowana odcinek ulicy posiada w części, od strony ul. Kołobrzeskiej nawierzchnię asfaltową wraz z zatokami parkingowymi. Dalszy odcinek ww. drogi w kierunku budynku Filharmonii posiada nawierzchnię kamienną. Wzdłuż drogi przewidziano do realizacji obustronne chodniki z kostki kamiennej oraz zieleń przyuliczną w formie drzew, krzewów i trawników.
Długość budowanego odcinka ulicy – 196,42 mb.
Szerokość ulicy – 7,00 m
Szerokość ciągów pieszych – 3,00 ÷ 4,00 m

Całość przyjętych rozwiązań projektowych jest ściśle powiązana z projektem otoczenia gmachu filharmonii stanowiąc spójność kompozycji architektonicznej.

 

Pliki do pobrania

 

Galerie zdjęciowe

Przedłużenie ulicy Głowackiego