• A

Rada Olsztyńskich Seniorów


Dyrektor Wydziału  Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Olsztyn, a w szczególności olsztyńskich seniorów, tj. osoby, które skończyły 60 rok życia, do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących powołania Rady Olsztyńskich Seniorów oraz nadania jej Statutu.

Propozycja powołania Rady została przygotowana przez  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna. Celem konsultacji jest poinformowanie mieszkańców  Olsztyna o przedmiotowej inicjatywie oraz poznanie opinii społeczności lokalnej na temat proponowanych w projekcie uchwały zapisów Statutu Rady Olsztyńskich Seniorów.

 

Do pobrania:

Zarządzenie Prezydenta Olsztyna

Projekt uchwały (z projektem statutu)

Raport z konsultacji