• A

Rada Seniorów Miasta Olsztyna


OPIS 

Sytuacja demograficzna Miasta objawia się wysokim wskaźnikiem mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Konsekwencją tego jest zwiększanie się liczby osób starszych, które potrzebują pomocy w różnych aspektach życia. Dlatego też tak ważne jest, by zapewnić seniorom warunki do aktywizacji, która dałaby możliwość czynnego udziału w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym poprzez wyrównanie szans, podniesienie jakości życia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu czy budowanie ich pozytywnego wizerunku.

W województwie warmińsko-mazurskim istnieje wiele organizacji pracujących z osobami starszymi, co umożliwiło zrozumienie ich potrzeb jak i pokazało konieczność podjęcia wspólnych działań na ich rzecz.

Rada Seniorów ma na celu reprezentację potrzeb osób starszych i poprawę jakości ich życia. Powinna ona tworzyć otoczenie instytucjonalno-prawne, które w oparciu o pomoc profesjonalistów wyspecjalizowanych w pracy z osobami w wieku poprodukcyjnym, da osobom starszym m.in. możliwość ciągłego rozwoju, wykorzystania ich wiedzy i doświadczenia, integracji międzypokoleniowej oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa.

Możliwość realizacji tego zadania daje również ustawa z 11 października 2013r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.