• A

Rewitalizacja Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie - etap II


Park im. Janusza Kusocińskiego to miejsce wypoczynku i spotkań bardzo wielu mieszkańców. Ścieżki przebiegające przez park stanowią również komunikację pomiędzy ul. Dworcową, Głowackiego, Piłsudskiego, Kołobrzeską, Pana Tadeusza i Leonharda. Rewitalizacja parku im. Janusza Kusocińskiego powinna odbyć się, po uwzględnieniu potrzeb mieszkańców i użytkowników parku. Z tego względu w 2018 r. zlecono wykonanie koncepcji, która została poddana konsultacjom. Na spotkaniu przeprowadzonym w listopadzie 2018 r. pojawiło się wiele pomysłów dotyczących koncepcji. Nie wszystkie pomysły a także uwagi udało się uwzględnić i część z nich wymaga dalszych konsultacji. W związku z tym projektant, który jest w trakcie opracowania projektu budowlanego, planuje przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców oraz dwóch spotkań konsultacyjnych. Dzięki uzyskaniu uwag od zainteresowanych użytkowników parku, projekt powinien w optymalnym stopniu spełniać oczekiwania mieszkańców Olsztyna.

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się ze wstępnym projektem parku i wyrażeniem swojego zdania w ankietach.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej mailowo na adres biuro@mpstudioprojekt.pl lub w wersji papierowej na adres:

  1. siedziba ZDZiT przy ul. Knosały 3/5B - pokój nr 3 (Biuro Obsługi Klienta)

  2. siedziba Urzędu Miasta Plac Jana Pawła II 1 – Biuro Obsługi Klienta na parterze

 

Ankiety dostępne będą w dniach 29.10.– 19.11.2019 pod adresem:

  1. www.olsztyn.eu, www.konsultacje.olsztyn.eu - w wersji elektronicznej

  2. ZDZiT przy ul. Knosały 3/5B - pokój nr 3 (BOK) oraz w Urzędzie Miasta Plac Jana Pawła II 1 (BOK) – w wersji papierowej

 

Wszelkie dodatkowe pytania i sugestie mogą Państwo również przesłać mailowo w dniach 29.10. – 19.11.2019 na adres: biuro@mpstudioprojekt.pl

 

Zapraszamy Państwa na dwa spotkania konsultacyjne, które odbędą się:

  1. 12.11.2019 (wtorek) o godz. 17.00 w sali nr 219 w Urzędzie Miasta Olsztyna

  2. 12.12.2019 (czwartek) o godz. 17.00 w sali nr 219 w Urzędzie Miasta Olsztyna

Do pobrania:

- Zarządzenie Prezydenta Olsztyna Nr 467

- ANKIETA PARK KUSICIŃSKIEGO

Projekt PARKU cz. 1

- Projekt PARKU cz. 2