• A

Rozwój e-usług publicznych


Szanowni Państwo, 

już wkrótce rozpoczną się kolejne nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Dążąc do zwiększania dostępności usług publicznych drogą elektroniczną zwracamy się do Państwa z prośbą o informację w jakich kierunkach oczekiwaliby Państwo rozwoju e-usług publicznych w naszym mieście. 

Poniżej prezentujemy Państwu usługi wykonane w ramach dotychczas realizowanych projektów. 

Portal i aplikacja Visit Olsztyn - Portal turystyczny Olsztyna dostępny w 5 wersjach językowych (polski, angielski, niemiecki, rosyjski, francuski) zawierający m.in.: informacje o atrakcjach, obiektach turystycznych Olsztyna i okolic (okoliczne gminy), możliwość zaplanowania pobytu w Olsztynie, możliwość zarezerwowania miejsc noclegowych, wirtualny spacer po Starym Mieście, ponad 60 panoram sferycznych, kalendarz wydarzeń, możliwość zapisania się do newslettera wysyłającego informację o wydarzeniach odbywających się w Olsztynie. Informacje turystyczne można znaleźć również poprzez aplikację mobilną Visit Olsztyn dostępną na systemy Android, Windows Phone oraz iOS. Portal dostępny na www.visit.olsztyn.eu.

Portal i aplikacja Bezpieczny Olsztyn - Portal bezpieczny.olsztyn.eu to miejsce związane z bezpieczeństwem, zagrożeniami i sposobami zapobiegania ich skutkom w Olsztynie. Za pomocą portalu i aplikacji można zgłosić zdarzenia dotyczące uszkodzonych znaków, połamanych drzew, nieprawidłowego parkowania itp., naruszenia ciszy nocnej, pobicia, kradzieże, kolizje, wypadki drogowe itp.). Ponadto zarówno w aplikacji mobilnej znajdziemy takie informacje jak: aktualną prognozę pogody, poradniki abc w sytuacjach zagrożeń, telefony służb, szpitali, urzędów i instytucji, informacje o zdarzeniach i utrudnieniach w mieście i powiecie.
Portal dostępny na www.bezpieczny.olsztyn.eu

Elektroniczna rezerwacja kolejki - Funkcjonalność umożliwiająca rezerwację terminu wizyty w Urzędzie Miasta Olsztyna. Obecnie wizytę można umówić w Biurze Obsługi Klienta (Ewidencja działalności gospodarczej, uzyskanie, wymiana dowodu osobistego i zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych), Wydziale Komunikacji (Rejestracja pojazdu dla osób fizycznych, rejestracja pojazdu dla firm leasingowych i wydanie prawa jazdy), Wydziale Podatków i Opłat (wymiar podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłat lokalnych). Można również elektronicznie anulować wcześniej umówioną wizytę.

Wirtualny spacer po Olsztynie - Wirtualny spacer po Olsztynie zawierający ponad 100 panoram sferycznych z terenu Olsztyna. Spacer dostępny na www.visit.olsztyn.eu.

Kamera online na ławeczkę Kopernika - Kamera online wyświetlająca na portalu turystycznym obraz ze Starego Miasta Olsztyna - na ławeczkę Kopernika. Kamerka dostępna na www.visit.olsztyn.eu

EPO - Portal Elektroniczne Płatności Olsztyna - portal umożliwiający sprawdzenie i opłacenie zobowiązań względem Gminy Olsztyn przez internet. W portalu będzie można sprawdzić informacje m.in. za mandaty Straży Miejskiej oraz Strefy Płatnego Parkowania, opłaty skarbowe, planistyczne, adiacenckie, za bezumowne korzystanie z nieruchomości, za dzierżawę nieruchomości, za podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, od środków transportowych i inne. Portal w trakcie uruchamiania - będzie funkcjonował pod adresem: www.epo.olsztyn.eu.

Edeklaracje - Portal umożliwiający elektroniczne złożenie formularzy do Urzędu Miasta Olsztyna, m.in. informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny oraz rolny. Portal w trakcie uruchamiania - będzie funkcjonował pod adresem: www.edeklaracje.olsztyn.eu.

Platforma Konsultacji Społecznych - Platforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna powstała, aby na bieżąco prowadzić dialog z mieszkańcami Olsztyna, zapoznawać z planowanymi inwestycjami i projektami, a przede wszystkim przekazywać informacje o konsultacjach społecznych. Tu znajdziecie informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w Naszym mieście, jakie są wyniki konsultacji społecznych, a co najważniejsze, w jaki sposób możecie mieć wpływ na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i projektów miejskich. Dostępna pod adresem: www.konsultacje.olsztyn.eu.

Suwak budżetowy - Narzędzie pozwalające na przejrzyste pokazywanie wydatkowania środków z budżetu miasta i ukazania jakie oddziaływanie na mieszkańców Olsztyna ma alokacja wydatków na poszczególne zadania gminy. Dzięki wykorzystaniu narzędzi suwaka internauta może dokonać próby stworzenia własnej wersji budżetu. W trakcie uruchamiania - będzie funkcjonował pod adresem: www.konsultacje.olsztyn.eu.

Portfel Miasta - Często zastanawiamy się od czego zależy budżet? Ile Miasto wydaje na swoje utrzymanie? Ile kosztuje autobus, ławka czy metr chodnika, a ile oświetlenie ulic? Za pomocą tego narzędzia postaraliśmy się przybliżyć niektóre z wielu miejskich wydatków. "PORTFEL MIASTA" w przyjazny sposób pozwoli nam sprawdzić, na co wydawane są publiczne pieniądze. Dostępne na www.konsultacje.olsztyn.eu

MSIPMO - Miejski System Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna - MSIPMO system do wspomagania zarządzania informacją przestrzenną miasta Olsztyna, składający się z wielu powiązanych ze sobą, jak również niezależnych modułów oraz aplikacji GIS. Służy do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych przestrzennych. Posiada szereg funkcjonalności w zależności od wybranego modułu i od nadanych użytkownikowi uprawnień. Pozwala m. in. na przeglądanie: wybranych danych z ewidencji gruntów i budynków, struktury własności i administracji gruntów miejskich, mapy akustycznej, miejskich planów i studium zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości ujętych w rejestrze zabytków. System dostępny pod adresem: www.msipmo.olsztyn.eu

Zgłoszenie pracy geodezyjnej - Możliwość zgłoszenia pracy geodezyjnej online.

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety w celu wskazania nowego obszaru rozwoju e-usług w Urzędzie Miasta Olsztyna. 

W zgłoszonej propozycji prosimy o podanie ogólnego opisu usługi, jaką chcieliby Państwo widzieć uruchomioną dla mieszkańców Olsztyna.

Propozycję można zgłosić pod adresem http://www.ankiety-online.com/survey.php?id=SurveyPage&survey=329e4634e5be33&page=0

 
Do pobrania