• A

Skrzyżowanie Armii Krajowej-Warszawska-Obrońców Tobruku


Opis

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Obrońców Tobruku i Alei Warszawskiej w Olsztynie. Głównym celem przebudowy jest zwiększenie przepustowości skrzyżowania, jak  i poprawa stanu istniejącej nawierzchni, oraz bezpieczeństwa kierujących pojazdami, pieszych i rowerzystów. Skrzyżowanie jest jednym z bardziej obciążonych ruchem w mieście.

Parametry dróg będących w ciągu skrzyżowania:
Kategorie dróg – krajowa, miejska  
Klasa drogi – Z (Al. Warszawska), G (Armii Krajowej i Obrońców Tobruku) 
Prędkość projektowa – 60km/h. 
Natężenie ruchu: 
- obecnie – SDR na skrzyżowaniu wynosi ok. 45 113 pojazdów/dobę, obciążenie w godzinie szczytu 3862 pojazdów/h  

Komunikacja zbiorowa:
Przystanki autobusowe zachowują dotychczasową lokalizację, z wydzieleniem zatok autobusowych o szerokości 3 m i długości do 40 m. Perony przystankowe mają szerokość 3 m i zostaną  wyposażone w  nowe wiaty przystankowe.
 
Informacje dodatkowe:
W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych zaproponowano odsunięcie ich od bezpośredniego sąsiedztwa drogi za pomocą pasa zieleni, ścieżki rowerowej. W miejscach gdzie nieunikniona była lokalizacja chodnika przy jezdni zaproponowano barierki ochronne oraz pas płytek z wypustkami na przejściach dla pieszych w celu poprawienia bezpieczeństwa osób niewidomych. Nawierzchnie chodników wykonane zostaną z kostki brukowej betonowej, ścieżki rowerowe  o nawierzchni bitumicznej, na przedmiotowym skrzyżowaniu przewiduje się wymianę całej nawierzchni jezdni. Oświetlenie na całym skrzyżowaniu zapewnione zostanie przez latarnie umieszczone w pasie dzielącym. Ruch na całym skrzyżowaniu sterowany będzie poprzez sygnalizację świetlną

Założenia projektowe

 • Zwiększenie przepustowości skrzyżowania:
 • Wydzielenie dodatkowych pasów w prawo,
 • Wydłużenie pasów dla lewo skrętów,
 • Zmiana  programu sygnalizacji świetlnej,
 • Poprawa warunków ruchu,
 • Zmniejszenie czasów przejazdów.
 • Poprawa bezpieczeństwa:
 • Zastosowanie barierek i wygrodzeń zabezpieczających pieszych,
 • Zastosowanie ścieżek rowerowych – pozwoli na usuniecie tych pojazdów z chodników,
 • Wydzielenie dróg dla rowerów oraz przejść dla rowerzystów.
 • Poprawa komfortu właścicieli sąsiednich działek.
 • Minimalna ingerencja w środowisko.

 

Pliki do pobrania