• A

Skwer przy Placu Pułaskiego


Opis

Prezydent Olsztyna Zarządzeniem Nr 103 z 13 maja 2011 roku polecił przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących skweru znajdującego się u zbiegu Placu Kazimierza Pułaskiego i ulicy Tadeusza Kościuszki.
Celem konsultacji jest poprawa funkcjonalności i estetyki tego terenu.
Konsultacje odbyły się w formie zamieszczenia podstawowych informacji na platformie konsultacyjnej oraz spotkaniu plenerowym z mieszkańcami, podczas którego urzędnicy zaplanowali kilkugodzinne ożywienie tego miejsce i pokazanie jego potencjału oraz możliwość aktywnego spędzenia czasu w trakcie przygotowanych zabaw rekreacyjnych.

Spotkanie plenerowe odbyło się na skwerze w dniu 27 maja w godz. 10.00 - 18.00. W trakcie spotkania mieszkańcy mogli wypełnić ankietę oraz zgłaszać swoje pomysły i potrzeby dotyczące zagospodarowania tego miejsca. Była to również okazja, aby spotkać się z Teklą Żurkowską - Ogrodnikiem Miejskim oraz Marceliną Chodyniecką – Kuberską – asystentką Prezydenta Miasta ds. estetyzacji.
Ponadto użytkownicy Platformy Konsultacji Społecznych prowadzili dyskusję
w wątku "Wizerunek przestrzenny Olsztyna", temat "Skwer przy Placu Pułaskiego".

Prace na skwerze planowane będą etapami w miarę posiadanych zasobów finansowych.

 

Pliki do pobrania