• A

Strategia Rozwoju Olsztyna


Opis Projektu

Stale zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne oraz nowy okres programowania Unii Europejskiej wywierają pływ na zmiany zachodzące w naszym olsztyńskim otoczeniu. Przyszedł czas by zaktualizować najważniejszy dokument stolicy regionu. Dlatego też na początku roku 2013 Prezydent Olsztyna zdecydował o przystąpieniu do aktualizacji Strategii sięgającej swoim horyzontem roku 2020.

Podstawą do rozpoczęcia prac nad Strategią było powołanie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zespołu Strategicznego w składzie:

 • Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna;
 • Halina Zaborowska-Boruch – Wiceprezydent Olsztyna – Koordynator Zespołu;
 • Prof. Janusz Heller – Wydział Nauk Ekonomicznych UWM;
 • Prof. Mirosław Gornowicz – Wydział Nauk Ekonomicznych UWM;
 • Prof. Mariusz Piskuła – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN;
 • Prof. Stanisław Achremczyk – Ośrodek Badań Naukowych;
 • Małgorzata Zyskowska – Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP;
 • Piotr Gadomski – Biuro Architektoniczne Gadomscy;
 • Jerzy Siwkiewicz – Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna;
 • Piotr Sułkowski – Filharmonia Warmińsko-Mazurska;
 • Mirosław Pampuch – Starosta Olsztyński;
 • Maria Sokoll – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Jan Tandyrak – Przewodniczący Rady Miasta Olsztyna

oraz czterech grup tematycznych, w skład których weszli:

 • grupa tematyczna Społeczeństwo: Bogusław Żmijewski (lider grupy), Monika Michniewicz, Magdalena Górecka, Bartosz Kamiński, Hanna Pałach, Bartłomiej Biedziuk, Monika Falej, Wojciech Szalkiewicz, Jarosław Szunejko, Krzysztof Kacprzycki;
 • grupa tematyczna Korzyści miejsca. Zasoby środowiska: Magdalena Rafalska (lider grupy), Anna Juszczyszyn, Beata Korzeniowska, Ewa Gadomska, Adam Sawicki, Małgorzata Tarnowska, Marian Stawarczyk, Justyna Grudnowska, Łukasz Łukaszewski;
 • grupa tematyczna Gospodarka. Rynek pracy. Finanse: Krzysztof Śmieciński (lider grupy), Anna Andrejuk, Konrad Nowak, Adam Sierzputowski, Marcin Bogdański, Ewa Czarnecka, Lucyna Kurowska, Marian Zdunek, Robert Szewczyk, Krzysztof Kacprzycki;
 • grupa tematyczna Nauka. Kultura. Technika: Aneta Szpaderska (lider grupy), Marek Cisielski, Gabriela Konarzewska, Alicja Kołakowska, Waldemar Klocek, Aleksander Kuberski, Tomasz Jeliński, Konrad Lenkiewicz, Krystyna Flis.

 Proces przygotowania Strategii wspierali eksperci zewnętrzni:

 • dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. Uniwersytetu Warszawskiego – ekspert kluczowy, koordynował i wspierał prace nad całym procesem, wraz z zespołem Geoprofit: Janem Charkiewiczem, Anną Dąbrowską, Karoliną Olszowiec i Kamilem Przyborowskim przygotował „Diagnozę strategiczną”,
 • prof. dr hab. Jacek Szlachta (Szkoła Główna Handlowa) – ekspert tematyczny, który opracował zagadnienie uwarunkowań zewnętrznych Strategii,
 • dr Marek Ziółkowski (Szkoła Główna Handlowa) – ekspert tematyczny, którego zadaniem było opracowanie założeń monitoringu i realizacji Strategii.

Teraz nadszedł moment na przedstawienie dokumentu Mieszkańcom Olsztyna. Chcemy poznać Państwa zdanie, uwagi, opinie na temat nowej Strategii Miasta, wypracowanej przez przedstawicieli wszystkich grup społecznych. Dlatego też 29 sierpnia 2013 r. Prezydent Olsztyna wydał Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju Olsztyna. Termin konsultacji przewidziano od 30 sierpnia 2013 r. do 30 września 2013 r.

W ramach konsultacji przewidziano:     

 • Spotkania z Radnymi Rady Miasta – 19 września 2013 r.;
 • Spotkanie z Mieszkańcami – 20 września 2013 r.;
 • Zamieszczenie projektu Strategii rozwoju Olsztyna do konsultacji na portalu www.konsultacje.olsztyn.eu;
 • Przekazanie do zaopiniowania projektu Strategii rozwoju Olsztyna organizacjom pozarządowym za pomocą poczty elektronicznej;

Projekt Strategii Rozwoju Olsztyna zostanie opublikowany na łamach platformy konsultacji społecznych 5 września wraz z formularzem, na którym będzie można odnieść się do jej zapisów i wnieść swoje wnioski, uwagi, propozycje oraz wyrazić opinie.

Strategia jest dokumentem wytyczającym kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego, które mają służyć realizacji założonych celów, a tym samym zaspokojeniu potrzeb Mieszkańców.

Strategia rozwoju Olsztyna operuje dwoma poziomami celów, tj. celami strategicznymi i celami operacyjnymi. Uszczegółowieniem celów operacyjnych są kierunki działań. W Strategii – ze względu na jej charakter – nie posługuje się konkretnymi projektami. Są one domeną dokumentów programowych i wykonawczych. Liczne działania, które będą wpływały na realizację Strategii będą dopiero wyłaniane i adresowane do Regionalnego Programu Operacyjnego, jak i innych programów krajowych, które są obecnie jeszcze w fazie przygotowań. Ogólny charakter Strategii ma ułatwić Urzędowi Miasta i podmiotom zainteresowanym wykorzystaniem zewnętrznych środków publicznych skuteczne aplikowanie o fundusze na cele rozwojowe.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

Pliki do pobrania

 

Do odsłuchania

Nagrania ze spotkań z Radnymi, Przewodniczącymi Rad Osiedlowych i Mieszkańcami, które odbyły się w ramach konsultacji społecznych, dotyczących aktualizacji Strategii rozwoju Olsztyna w dniach 19-20 września 2013r. (Uwaga! z powodu dużej wielkości plików czas wczytywania nagrania, zależnie od parametrów łącza internetowego, może się wydłużyć)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
00:00
 
00:00
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
00:00
 
00:00