• A

Strefy wolne od tytoniu.


Prezydent Olsztyna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie rozszerzenia w granicach administracyjnych Miasta Olsztyna katalogu miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych w powyższej sprawie.

 

Rada Miasta Olsztyna w 2006r. uchwałą Nr LVII/755/06 oraz w 2007r. uchwałą Nr. XIX/218/07 wprowadziła dwie strefy wolne od dymu tytoniowego: wiaty przystanków autobusowych oraz obszar obejmujący tereny olsztyńskich cmentarzy. W ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych określone zostały miejsca, w których zabrania się palenia wyrobów tytoniowych poza pomieszczeniami wyodrębnionymi i odpowiednio przystosowanymi. Ponadto art. 5 ust. 4. ww. ustawy daje możliwość ustalenia w drodze uchwały Rady Miasta inne niż określone w ustawie miejsca przeznaczone do użytku publicznego - jako strefy wolne od dymu tytoniowego. W celu ograniczania ryzyka chorób odtytoniowych wywołanych następstwami tzw. biernego palenia rozszerzenie zakazu przez Radę Miasta Olsztyna na:

  • wszystkie przystanki autobusowe i tramwajowe komunikacji miejskiej

  • tereny wyznaczone na place zabaw, w tym tzw.” Ogródki Jordanowskie”- na ich obszarze

  • Park Centralny, Park im. Kusocińskiego, Park Jakubowo, Park Podzamcze-
    na ich obszarze jest zasadne.

Ponadto podjęcie przedmiotowej uchwały wpisuje się w działania z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia podejmowane przez nią samą, a także jest zgodne z programem rządowym ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu na lata 2014-2018, przyjętym na podstawie art. 4 cytowanej ustawy przez Radę Ministrów w dniu 8 lipcu 2014 r. Rozszerzenie zakazu ma nie tylko zdrowotne i prawne uzasadnienie ale też społeczne poparcie. Jak dowodzą badania sondażowe przeprowadzonego na zlecenia sejmowej Komisji Zdrowia ponad trzy czwarte Polaków (76,7 proc.) popiera wprowadzenie zakazu palenia we wszystkich miejscach publicznych, m.in. w gmachach publicznych, restauracjach oraz – co istotne - na przystankach. Postawy te nie dziwią jeśli wziąć pod uwagę fakt, że w Polsce rozpowszechnienie palenia tytoniu jest jedną z najważniejszych przyczyn wysokiej umieralności. Co roku około 50 tysięcy Polaków umiera przed­wcześnie z powodu chorób będących następstwem palenia tytoniu, a współczynniki umieralności na choroby odtytoniowe, np. rak płuca czy zawał serca, należą do najwyższych w Europie. Mając na względzie ochronę zdrowia obywateli przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych poprzez tworzenie warunków zachęcających do ograniczenia używania wyrobów tytoniowych wskazane miejsca użytku publicznego należałoby objąć strefą wolną od dymu tytoniowego.

 

Do pobrania:

- Zarządzenie Nr 349

- Projekt Uchwały

- Raport z konsultacji