• A

System Umieszczania Reklam


Opis

System Umieszczania Reklam to dokument określający zasady umieszczania reklam w danych strefach miasta. Ma on na celu chronić cenne krajobrazowo dzielnice, np. Śródmieście i Stare Miasto, przed inwazją agresywnej, często zbyt dużej reklamy, a także regulować ilości występowania i wielkości reklam w innych dzielnicach. Dokument będzie zawierał szczegółowe wytyczne dla Starego Miasta, gdzie reklamy muszą być projektowane zgodnie z architekturą konkretnych budynków.

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem Systemu Umieszczania Reklam dla Olsztyna. Została już przeprowadzona analiza urbanistyczna miasta, która jest podstawą do wykonania zasad umieszczania reklam dla poszczególnych stref. Zasady te muszą być stworzone indywidualnie dla każdego miasta, ponieważ wynikają z odrębnego charakteru urbanistycznego miejscowości. Kilka polskich miast, m.in. Warszawa, stworzyło już taki dokument, który wydatnie wspiera poprawę jakości przestrzeni publicznej.