• A

Wizerunek Komunikacji Miejskiej


Opis

Wizerunek komunikacji miejskiej, czyli estetyka przystanków, oznakowanie, design pojazdów, muszą być spójne z innymi elementami Programu Estetyzacji, takimi jak System Informacji Miejskiej i Strategia Meblowania. Analiza obecnego stanu przystanków stanowi podstawę do opracowania szczegółowych wytycznych mających w przyszłości scharmonizować wizerunek wszystkich obiektów w zarządzie Zarządzie Komunikacji Miejskiej. W skład tych wytycznych wchodzą postanowienia Systemu Informacji Miejskiej i Strategii Meblowania: zachowana jest zgodność kolorystyki stref oraz tablic informacyjnych.

Galerie zdjęciowe

Wizerunek Komunikacji Miejskiej