• A

Zagospodarowanie brzegów Jeziora Krzywego


Opis projektu

Zadanie pn. „Budowa całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie” planowane jest do dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 -2013 w ramach:

  • osi priorytetowej 2 „Turystyka”
  • działanie 2.1. Wzrost potencjału turystycznego,
  • poddziałanie 2.1.3. Infrastruktura sportowo - rekreacyjna

kategorii interwencji nr 57 – Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu: 52 109 539 zł (włącznie z kosztami projektu budowlanego – 1 595 000 zł)
Wysokość dofinansowania: ok. 30 000 000 zł (ok. 57% kosztów kwalifikowanych)
Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych: IV kw. 2012 r.
Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: czerwiec 2015 r.

Celem nadrzędnym (programowym ogólnym) projektu jest: Wzrost potencjału turystycznego województwa poprzez rozwój wielofunkcyjnej, całorocznej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej.

Realizacja inwestycji zakłada m.in.: budowę wyposażonej w nowoczesny sprzęt wielofunkcyjnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, dla celów uprawiania sportów wodnych i lodowych, budowę toru liniowego do nart wodnych oraz szlaku turystycznego do nart biegowych. Powstanie infrastruktura do uprawiania sportów zimowych (bojery, łyżwiarstwo, tor saneczkarski), całoroczny obiekt dla treningów siatkówki plażowej, budynki ośrodków żeglarskich i kajakowych wraz z zapleczem odnowy, salami ćwiczeń, hangarami na sprzęt, wypożyczalniami sprzętu i wielofunkcjonalnymi placami sportowo-rekreacyjnymi.
Efektem zrealizowanych w ramach projektu działań będzie otwarcie terenów nadbrzeżnych dla mieszkańców i turystów by stały się atrakcyjne do rekreacji i ogólnodostępne oraz aby działalność miłośników sportów wodnych była uporządkowana i spełniała standardy XXI wieku. Wielofunkcyjna infrastruktura sportowo – rekreacyjna, wyposażona w nowoczesny sprzęt, stanie się regionalną atrakcją turystyczną wykorzystywaną przez cały rok. Dodatkowo stanowić będzie podstawę do nawiązania współpracy międzynarodowej między klubami sportowymi, umożliwiając organizację imprez międzynarodowych.
Stworzenie funkcjonalnego połączenia terenów - przy ul. Jodłowej, Plaży Miejskiej oraz Słonecznej Polany – o dużym potencjale przyrodniczym za pomocą trasy narciarskiej zapewni odwiedzającym dodatkowe atrakcje w trakcie pobytu w Olsztynie i znacznie wzbogaci obecną ofertę turystyki aktywnej na terenie Miasta.

Z punktu widzenia inwestycji pn. „Budowa całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie” szczególne znaczenie ma realizacja zadań, na których realizację Gmina Olsztyn uzyskała już dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO Warmia i Mazury. Są to: projektowane strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej, Zatoki Miłej i Słonecznej Polany. Realizację rzeczową ww. zadań przewidziano w latach 2011 – 2013 r.

Informacja dotycząca wyłonienia zwycięzcy konkursu:

W dniu 27.11.2010r został ogłoszony przez SARP przy współpracy OSiR Konkurs na opracowanie projektu architektonicznego pn. „Budowy całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie”,
W ramach ogłoszenia do konkursu zostało zgłoszonych 8 prac, z których 6 spełniło wszystkie wymogi formalno – prawne i zostało poddane ocenie Sądu Konkursowego.
W dniu 25.02.2011 w ramach posiedzenia Sądu Konkursowego została wyłoniona zwycięska praca, której zespół zgodnie z regulaminem konkursu został zaproszony do negocjacji w trybie z wolnej ręki w sprawie realizacji wielobranżowego projektu budowlanego.
Zwycięskim zespołem projektowym jest Olsztyńskie konsorcjum firm:

  • „Studio – Projekt” Autorska Pracownia Architektoniczna reprezentowana przez Piotra Mikulskiego – Bąk
  • Dżus GK Architekci reprezentowana przez Grzegorza Dżusa
  • Rafał Jacaszek Architekt reprezentowana przez Rafała Jacaszka

Zwycięski zespół będzie pracował nad wielobranżową dokumentacją budowlaną około 7 miesięcy.

 

Pliki do pobrania

Galerie zdjęciowe

2 Konkurs

1 Konkurs