• A

Zagospodarowanie placu zabaw na Zatorzu


Opis

Prezydent Olsztyna postanowił o przeprowadzeniu na wniosek co najmniej 50 mieszkańców Gminy (zgodnie z § 3 ust. 4 załącznika do Uchwały o konsultacjach) konsultacji społecznych na temat „Poznania opinii mieszkańców na temat zagospodarowania przestrzeni przy ul. Klasztornej/Sienkiewicza/Wyspiańskiego”. Powyższe konsultacje odbędą się w terminie od 15.05.2014 r. do 15.06.2014 r.

Badanie opinii mieszkańców i użytkowników placu zabaw ma pozwolić na wypracowanie społecznej wizji zagospodarowania tej przestrzeni. Efektem finalnym ma być wniosek do
Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.


W celu poznania opinii mieszkańców Olsztyna, Prezydent Piotr Grzymowicz przychylił się do wniosku  grupy mieszkańców i postanowił, że konsultacje społeczne przeprowadzone będą w następujących formach:

1) zamieszczenie zagadnień do konsultacji na portalu www.konsultacje.olsztyn.eu

2) przeprowadzenie badań ankietowych w tym ankiety on-line,

3) co najmniej dwa spotkania z mieszkańcami.

4) zbieranie opinii lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną.


TU WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ (ANKIETA ON-LINE W TERMINIE 15.05-28.05)

http://www.ankieta.zatorze.olsztyn.pl/

Wyniki ankiety

Raport