• A

Zagospodarowanie terenu tzw. "Górki Jasia"


Opis

Celem projektu jest udostępnienie obszaru tzw. Górki Jasia mieszkańcom do wypoczynku i całorocznej rekreacji przy minimalnej ingerencji w istniejący układ przestrzenny i maksymalnym zachowaniem walorów przyrodniczych.

Wypracowane zagospodarowanie terenu będzie podstawą do utworzenia odpowiednich dokumentów planistycznych.

Stan istniejący

Teren objęty opracowaniem położony jest w zagłębieniu terenu, tworząc znakomite miejsce do rekreacji i amatorskiego uprawiania sportów.

Od strony zachodniej występuje zbiornik wodny, zarośnięty trzciną i krzewami wierzby. Przy rogu ulic Jagiellońskiej i Poprzecznej  znajduje się niewielkie wypłaszczenie terenu, spadające  następnie stromą skarpą w kierunku zbiornika wodnego. Od strony północnej terenu występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z ogródkami oraz 2 bloki mieszkalne ul. Jagiellońskiej.

Strona południowo - wschodnia to bloki z garażami. Od południa teren okala ulica Poprzeczna wraz ze stacją redukcyjną gazu i nasadzeniami młodych drzew.

Od północy biegnie zjazd techniczny na teren zieleńca. Skarpy okalające dolinkę porośnięte są zielenią wysoką, z dużym udziałem drzew owocowych. Od strony ul. Poprzecznej występują kępy klonów, lipy, wierzby oraz kilka wykrotów. Zwyczajowa dróżka biegnie od zjazdu technicznego do ul. Poprzecznej oraz w kierunku wschodnim, do bloków mieszkalnych. W rejonie zbiornika wodnego dominują krzewy wierzby.

Koncepcja programowa zagospodarowania terenu

Proponowana koncepcja zagospodarowania terenu oparta jest na zachowaniu istniejącej zieleni oraz wykorzystaniu naturalnego ukształtowania terenu i ścieżek pieszych zwyczajowo wykorzystywanych przez okolicznych mieszkańców.

Zachowane zostają: ścieżka północ – południe, od drogi technicznej do ul. Poprzecznej oraz  istniejąca ścieżka w kierunku  wschodnim.

Naturalne wzniesienie w stronę wschodnią wykorzystane zostanie do stworzenia trasy saneczkowej. Na skarpach po obu stronach trasy saneczkowej, montaż platform drewnianych, służących jako miejsca do opalania oraz punkty widokowe.

Proponowane elementy zagospodarowania terenu:

  1. Plac zabaw z wyposażeniem, toaletą terenową, otoczony zielenią.
  2. Skatepark z widownią, usytuowaną na skarpie.
  3. Widownia – ławki od strony południowej skateparku.
  4. Siłownia na powietrzu do ćwiczeń - wyposażenie wg możliwości terenowych.
  5. Plac wypoczynku biernego nad wodą, powstały po wycięciu fragmentu trzcin. Oczyszczenie brzegu otworzy widok na wodę. Tablica informacyjna dotycząca żyjących gatunków zwierząt.
  6. Naturalna altana wśród krzewów wierzby. Wewnątrz krzewów utworzyła się ciekawa przestrzeń z krzewami nad głową w formie altany. Można wykorzystać ten naturalny układ do utworzenia zacisznego kąta z ławeczkami, może stolikiem. Od strony zbiornikaniezbędne będzie wygrodzenie ze względu na bezpieczeństwo dzieci.
  7. Teren od wschodu w kierunku zbiornika to teren sportów zimowych, do utrzymania w tym charakterze jako teren saneczkowy. Platformy widokowe, miejsca do opalania na deskach.

 

Pliki do pobrania

Zarządzenie Prezydenta

Koncepcja zagospodarowania terenu i zieleni

Protokół z konsultacji