• A

Założenia do Programu Przestrzennego Rozwoju Północnego Obszaru Olsztyna - Program Zatorze


Zapraszamy na spotkanie podsumowujące konsultacje Założeń do „Programu Zatorze”. We WTOREK,
25 września o godz. 17.30 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych na ul. Tarasa Szewczenki 1, omówimy dotychczasowe wnioski mieszkańców, porozmawiamy o komunikacji, zarówno pieszej, rowerowej, jak i samochodowej oraz o transporcie publicznym. Zrobimy przegląd aktualnie obowiązujących dokumentów dotyczących różnych form transportu dla Zatorza. Przeanalizujemy cały układ komunikacyjny na Zatorzu i popracujemy nad jego usprawnieniem. porozmawiamy też o tym, jak Program Zatorze ma się do programu rewitalizacji. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy, więc przygotujcie się Państwo na pracę w grupach z udziałem moderatorów i pracowników Wydziału Urbanistyki i Architektury. Spotkanie potrwa około 2 godziny.

 


Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących założeń do Programu Zatorze, dokumentu strategicznego, który określi cele, kierunki działań przestrzennych oraz wytyczne do dokumentów planistycznych: studium i planów miejscowych.

Program Zatorze obejmie północną część Olsztyna, położoną między torami kolejowymi, rzeką Łyną i Lasem Miejskim. To unikatowy w skali miasta obszar, ze względu na liczne zabytki, rozplanowanie w myśl idei "miasta ogrodu" oraz liczne enklawy zieleni. Niepowtarzalny charakter przestrzeni Zatorza zasługuje na troskę, ochronę i przemyślane działania.

Założenia do przygotowywanego Programu chcemy stworzyć wspólnie z mieszkańcami. Rejon Zatorza słynie również
z aktywności i zaangażowania mieszkańców w sprawy przestrzeni miejskiej. Liczymy na udział wszystkich, którym leży na sercu dobro i piękno Zatorza.

 

Przydatne dokumenty:

- Prezentacja Wydziału Urbanistyki i Architektury

- Zarządzenie Prezydenta

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Olsztyn

- Miejski Program Rewitalizacji Olsztyna 2020

- Strategia Rozwoju Miasta - Olsztyn 2020 - folder (wersja polska)

- Miejskie Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące

- Studium rozwoju systemów komunikacyjnych miasta Olsztyna

- Raport z badania opinii mieszkanców Olsztyna - ich problemów i wizji miasta. 

- RAPORT Z KONSULTACJI