• A

Zmiana statutu jednostek pomocniczych Gminy Olsztyn


Prezydent Olsztyna i Przewodnicząca Rady Miasta Olsztyna zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Olsztyn, a w szczególności członków Rad Osiedli, do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących przygotowania "Zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Olsztyn".
Proponowane zmiany w zakresie rozwiązań organizacji i zakresu działania jednostek pomocniczych wynikają z dużej ilości uwag zgłaszanych dotychczas przez Rady Osiedla.
W wyniku podjętych działań Zespół ds. Opracowania Statutu Miasta Olsztyna oraz Statutów Rad Osiedli opracował przedkładany do konsultacji projekt Statutu Rad Osiedli.

Do pobrania:

Podsumowanie konsultacji: