• A

Zmiana uchwały o konsultacjach społecznych


Opis

Szanowni Państwo!

Niemal dwa lata funkcjonowania Uchwały Nr IV/15/11 Rady Miasta Olsztyn w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Olsztyn, popularnie zwanej „uchwałą o konsultacjach” pozwoliły zebrać nam obszerny materiał do dyskusji o brzmieniu poszczególnych zapisów uchwały.

Dlatego proponujemy przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany uchwały, które pozwolą na stworzenie bardziej zrozumiałego i przyjaznego dokumentu. Dlatego prosimy o zamieszczanie na platformie swoich uwag do uchwały oraz zaproponowanie nowych zapisów w terminie od 7.01-21.01.2012 r. Na podstawie zgłoszonych opinii przygotujemy nowe brzmienie uchwały i poddamy ją w całości konsultacjom, w terminie 4.02-25.02 2013 r.


Załączniki

Uchwała