• A

Strona główna


        Platforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna powstała, aby na bieżąco prowadzić dialog z mieszkańcami Olsztyna, zapoznawać z planowanymi inwestycjami
i projektami, a przede wszystkim przekazywać informacje o konsultacjach społecznych.
        Chcemy poznać Wasze opinie, uwagi, propozycje i zaprosić do zaangażowania się
w podejmowanie decyzji, które będą miały wpływ na nasze codzienne życie.
      Tu znajdziecie informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w Naszym mieście, jakie są wyniki konsultacji społecznych, a co najważniejsze, w jaki sposób możecie mieć wpływ na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i projektów miejskich.
Tylko wspólna rozmowa, szeroko pojęty dialog społeczny, wyrażanie własnej opinii, poglądów, dzielenie się swoimi uwagami i alternatywnymi rozwiązaniami umożliwi poznanie stanowiska wszystkich zainteresowanych stron. To pozwoli na wybranie najlepszych rozwiązań.
         Zapraszamy do aktywnej dyskusji na forum, wyrażania swoich opinii w sondach oraz zadawania pytań dotyczących planowanych inwestycji i projektów miejskich.
        Chcemy poznawać Wasze zdanie, zebrać opinie i propozycje rozwiązań jeszcze na etapie planowania.

Olsztyn to nasze wspólne miasto. Wszyscy mamy wpływ na to, co się w nim dzieje. Decydujmy wspólnie!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEGO SERWISU.