OBO 2024

Zasady budżetu obywatelskiego w Olsztynie opisane w Uchwale Nr VIII/117/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego warto przedyskutować i wprowadzić niektóre zmiany rekomendowane w raportach ewaluacyjnych sporządzonych dla trzech ostatnich edycji (edycji realizowanych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 506). - Chcemy przeprowadzić konsultacje społeczne, w trakcie których wypracujemy ewentualne zmiany – zapowiada Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. 

Zarządzenie nr 164 Prezydenta Olsztyna z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących trybu i zasad przeprowadzenia Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 

Zmiany zasad OBO wymagają przyjęcia nowej uchwały, zatem wydyskutowane nowe rozwiązania trafią do projektu uchwały, a nastepnie nowy dokument zostanie przedstawiony Radzie Miasta. 

Konsultacje odbyły się w dniach: 13.06.2022 - 31.08.2022 r. i były skierowane do wszystkich mieszkańców Olsztyna. 

Pierwsze spotkanie warsztatowe odbyło sie 21 czerwca 2022 r. o godz. 17.00 w Ratuszu, w sali 119. 

Drugie spotkanie warsztatowe odbyło się 28 czerwca 2022 r. o godz. 17.00 w Ratuszu, w sali 119.   

Trzecie spotkanie otwarte on-line odbyło się 5 lipca 2022 r. godz. 17.00.   

Trwa konsultowanie projektów: uchwały i zarządzenia. Zapraszamy do udziału w komentowaniu aktów na tej stronie: 

Uchwała 

Zarządzenie 

 

 Zapraszamy do zapoznania się z raportami ewaluacyjnymi, które są dostępne na stronie internetowej www.obo.olsztyn.eu .

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna