Program NGO 2023

Prezydent Olsztyna zaprasza Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Olsztyna do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących uchwalenia Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023. 

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna