Obwodnica

Trwają prace nad opracowaniem studium korytarzowego dla budowy obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit. W ramach tego opracowania wytyczone mają zostać dwa korytarze. Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawił warianty przebiegu kolejnego odcinka obwodnicy Olsztyna. Wykonano i zatwierdzono prognozy ruchu oraz po kilka proponowanych wariantów przebiegu obwodnic Olsztyna i Dywit w dwóch korytarzach. Termin spotkania z mieszkańcami zaplanowano wspólnie z samorządami na 9 marca 2022 r., godz. 16.00. Z uwagi na pandemię odbędzie się ono w formule online

Materiały informacyjne o proponowanych wariantach znajdują się na stronie: https://www.trakt.eu/obwodnica-olsztyn-dywity/spotkania-informacyjne/

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna