KOMITET REWITALIZACJI

Szanowni Państwo,

za nami wiele ciekawych rozmów o mieście i sprawach ważnych dla jego mieszkańców. Prowadziliśmy je w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Olsztyna do roku 2030+ (GPR). Dziś zapraszamy do dyskusji o roli, zadaniach i zasadach powoływania Komitetu Rewitalizacji Miasta Olsztyna. 

Komitet rewitalizacji to nowe rozwiązanie. Ustawa o rewitalizacji wprowadziła je, aby stworzyć forum społecznego dialogu na temat realizacji przedsięwzięć na obszarach borykających się ze szczególnymi problemami. 

Komitet ma gromadzić osoby szczególnie aktywne, liderów społecznych, którzy swoim zaangażowaniem w sprawy obszaru rewitalizacji wspomagać będą pracę miejskich urzędników. Jest to bardzo istotne, ponieważ dla powodzenia całego przedsięwzięcia potrzebne są wiedza i doświadczenie w wielu dziedzinach.

W działaniach rewitalizacyjnych niezbędny jest udział społeczności lokalnej. Komitet ma być więc łącznikiem między organami gminy, zarządzającymi przygotowaniem i wdrożeniem GPR, a pozostałymi uczestnikami rewitalizacji, którzy w tym procesie powinni odgrywać aktywną rolę. Komitet pozwala też na społeczną kontrolę działań rewitalizacyjnych i daje lokalnej społeczności szansę na wywieranie realnego wpływu na przebieg rewitalizacji.

Zapraszamy do udziału w procesie konsultacyjnym.

Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia, składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Olsztyna

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/979051/Zarzadzenie-314 

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna