KOMITET REWITALIZACJI

Szanowni Państwo,

za nami wiele ciekawych rozmów o mieście i sprawach ważnych dla jego mieszkańców. Prowadziliśmy je w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Olsztyna do roku 2030+ (GPR). Dziś zapraszamy do dyskusji o roli, zadaniach i zasadach powoływania Komitetu Rewitalizacji Miasta Olsztyna. 

Komitet rewitalizacji to nowe rozwiązanie. Ustawa o rewitalizacji wprowadziła je, aby stworzyć forum społecznego dialogu na temat realizacji przedsięwzięć na obszarach borykających się ze szczególnymi problemami. 

Komitet ma gromadzić osoby szczególnie aktywne, liderów społecznych, którzy swoim zaangażowaniem w sprawy obszaru rewitalizacji wspomagać będą pracę miejskich urzędników. Jest to bardzo istotne, ponieważ dla powodzenia całego przedsięwzięcia potrzebne są wiedza i doświadczenie w wielu dziedzinach.

W działaniach rewitalizacyjnych niezbędny jest udział społeczności lokalnej. Komitet ma być więc łącznikiem między organami gminy, zarządzającymi przygotowaniem i wdrożeniem GPR, a pozostałymi uczestnikami rewitalizacji, którzy w tym procesie powinni odgrywać aktywną rolę. Komitet pozwala też na społeczną kontrolę działań rewitalizacyjnych i daje lokalnej społeczności szansę na wywieranie realnego wpływu na przebieg rewitalizacji.

Zapraszamy do udziału w procesie konsultacyjnym:

  • Już dziś można wypełnić ankietę na temat Komitetu Rewitalizacyjnego - jej wyniki zaprezentujemy na spotkaniu konsultacyjnym.
  •  Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 3 października 2023 r. o godz. 17.00 w Sali Kameralnej w Kamienicy Naujacka (siedziba MOK w Olsztynie,ul. Dąbrowszczaków 3, sala na parterze). Wejście do budynku z dostępnością do windy – od strony ul. Mrongowiusza. Przebieg spotkania będzie można śledzić też na YouTube (link tutaj ). 
  • Drugie spotkanie zaplanowano 23 października br. o godz. 17.00. Zapraszamy do Ratusza, Plac Jana Pawła II 1, sala nr 219 (II piętro).

Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania, składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Olsztyna 

Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna do roku 2030+ 

Ustawa o rewitalizacji 

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/1004183/Uchwala-LXVI_1028_23 

Komitety Rewitalizacji w miastach Polski: 

Słupsk 

Łódź 

Gdańsk

Gdynia 

Warszawa 

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna