Tematy

W tym dziale znajdą Państwo informacje o aktualnych i planowanych procesach konsultacyjnych. 

Sposób prowadzenia konsultacji społecznych w Olsztynie jest określony w prawie lokalnym. Uchwała Nr XXXIV/605/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Olsztyna. Koordynacja konsultacji społecznych znajduje się w obowiązkach Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Olsztyna. Po wskazaniu obszarów, zagadnień oraz konkretnych inwestycji, wymagających przeprowadzenia konsultacji społecznych, przez poszczególne wydziały i biura Urzędu, sporządzany jest harmonogram konsultacji społecznych

Konsultacje są prowadzone w różnych formach, pozwalających na włączenie w dialog możliwie szerokiej grupy użytkowników. Najczęściej wykorzystywaną metodą są spotkania konsultacyjne, dzięki którym mieszkańcy mogą zabrać głos, w dogodnym dla siebie czasie po pracy (organizowane w godzinach popołudniowych). 

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna