Olsztyn 2030+

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Olsztyn 2030+ DLACZEGO PRACUJEMY NAD STRATEGIĄ?

Jakiego miasta oczekujemy w roku 2030, jak i w dalszym horyzoncie czasowym? W jakim Olsztynie chcemy żyć i pracować? Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+ 

W jakim kierunku Olsztyn powinien się rozwijać? Jakie działania należy podjąć, by nam i przyszłym pokoleniom żyło się w nim dobrze? To pytania, na które będziemy odpowiadać w trakcie wspólnych spotkań i dyskusji.

Na te pytania ma odpowiedzieć Strategia Rozwoju Olsztyna, która jest najważniejszym dokumentem strategicznym, wyznaczającym kierunki działań w poszczególnych obszarach funkcjonowania wspólnoty samorządowej. Określi wizję Olsztyna, w jakim chcemy żyć w kolejnych latach, a także najważniejsze cele i kierunki rozwoju miasta.

Priorytetem władz Olsztyna jest zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju miasta oraz najwyższej jakości życia jego mieszkańców. Zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze, w tym m.in. zmiany demograficzne, wpływ pandemii COVID-19 na rynek pracy, system ochrony zdrowia oraz inne aspekty funkcjonowania miasta i życia jego mieszkańców, wyzwania przed jakimi stoimy oraz możliwości, jakie niesie rozpoczynająca się wkrótce nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej, wymagają przeglądu wyznaczonych celów i kierunków rozwoju Olsztyna. 

Dziękujemy za dyskusję!!!

Podsumowanie I etapu konsultacji społecznych - Olsztyn 2030+ 

Raport 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi projektu Strategii!

Szybki dostęp do informacji, harmonogramu i dokumentów znajduje się w menu obok.

Korespondencja: 

Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Urząd Miasta Olsztyna

Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn 

tel. 89 523 64 27; tel. 89 527-31-11, wew. 432, 503

e-mail: strategia2030@olsztyn.eu

  • Uchwała - opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta.docx POBIERZ PLIK
  • UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYJĘCIA STRATEGII ROZWOJU MIASTA OLSZTYN 2030+.doc POBIERZ PLIK
Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna