Baza wiedzy

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna jest odpowiedzią samorządów lokalnych na wyzwania, jakie niesie za sobą perspektywa finansowa budżetu UE na lata 2021-2027, ale przede wszystkim jest ważnym instrumentem zarządzania rozwojem lokalnym.

Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna to nic innego jak miasto i otaczające je gminy, oddziałujące na siebie nawzajem wskutek codziennych podróży, wspólnych problemów i możliwości. Nie można zatem skutecznie zarządzać rozwojem każdej z nich, jeśli nie zostaną wypracowane narzędzia i mechanizmy koordynacji działań. Strategia MOF Olsztyna należy do najważniejszych, dlatego w jej przygotowaniu musi brać udział jak najszersze grono mieszkańców wszystkich siedmiu gmin.

W prezentowanym projekcie Strategii określono wiele działań koniecznych, by Olsztyn wraz z sąsiednimi gminami nie tylko stał się nowoczesną aglomeracją, ale też żeby mógł konkurować z ośrodkami w Polsce i za granicą o inwestycje, miejsca pracy, turystów i nowych mieszkańców. Część z tych działań będzie mogła otrzymać dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa, a wszystkie razem pomogą osiągnąć założone cele.

  • Środowisko w MOF Olsztyna – ważne obszary strategicznej interwencji.docx POBIERZ PLIK
Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna