Opinie i spotkania

Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna to nic innego, jak miasto i otaczające je gminy, oddziałujące na siebie nawzajem wskutek codziennych podróży, wspólnych problemów i możliwości. Nie można zatem skutecznie zarządzać rozwojem każdej z nich, jeśli nie zostaną wypracowane narzędzia i mechanizmy koordynacji działań. 

Strategia MOF Olsztyna należy do najważniejszych, dlatego w jej przygotowaniu musi brać udział jak najszersze grono mieszkańców wszystkich siedmiu gmin: Jonkowo, Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Olsztyn. 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem i przesłanie uwag na adres e-mailowy: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu

Dziękujemy za przesłane formularze z uwagami!!!

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna