Dokumenty

Ostatni etap prac

Na samym początku odbyły się badania potrzeb i zwyczajów komunikacyjnych (wszystkich zainteresowanych wynikami zachęcamy do odwiedzenia strony konsultacji, link do wyników jest tutaj). Badania te były podstawą do przeprowadzenia pierwszego etapu konsultacji społecznych, w czasie których zbierano propozycje działań mających na celu poprawę mobilności (sierpień–wrzesień 2021 r.). W czasie drugiego etapu konsultacji mieszkańcy, interesariusze i włodarze zastanawiali się, które z proponowanych wcześniej działań należy realizować najpierw. Trzeci etap to były rozmowy o gotowym projekcie PZMM.

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna