Spotkania konsultacyjne online

Dziekujemy za udział w dwóch spotkaniach konsultacyjnych poświęconych projektowi Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe wyzwania.

Spotkania odbyły się 27 października 2021 r. w formule on-line, w dwóch oddzielnych sesjach:

1. w godzinach 11:00 – 13:00

2. w godzinach 17:00 - 19:00. 

W trakcie procesu opracowywania dokumentu odbyło się szereg konsultacji społecznych, podczas których przedstawiciele instytucji, przedsiębiorstw, stowarzyszeń i wspólnot oraz inni mieszkańcy miasta, zainteresowani problematyką społeczno-gospodarcza Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna , mogli wskazać najważniejsze, ich zdaniem, sprawy i problemy. Konsultacje społeczne pozwoliły na dokładne poznanie preferencji mieszkańców i ich wizji rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

Dziękujemy za udział w konsultacjach!!!

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna