Harmonogram

Prezydent Olsztyna zaprasza Mieszkańców Miasta oraz Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących uchwalenia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Olsztyna do 2030 roku.

Propozycje zadań do przedstawionego dokumentu można składać w formie elektronicznej na adres zdrowie@olsztyn.eu, lub bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej ul. Knosały 3 lub w kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna do dnia 12 listopada 2021 r.

ZAPRASZAMY!!!