Podstawy prawne

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 485)

Tekst ustawy 

Zarządzenie nr 80 Prezydenta Olsztyna z dnia 24.03.2022 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Olsztyna 

Zarządzenie Prezydenta 

OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Olsztyna

Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji 

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna