Projekt PZMM MOF

W czasie drugiego etapu konsultacji mieszkańcy, interesariusze i włodarze zastanawiali się, które z proponowanych wcześniej działań należy realizować najpierw. W trzecim etapie odbyły sie rozmowy o gotowym projekcie PZMM. Projekt dokumentu w załączniku. 

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna